Een opdrachtgever in de Zorg

Profi Zorg is opzoek naar een Groepswerker  voor 36 uur in de week.  Profi Zorg is een gespecialiseerd bemiddelingsbureau in de zorg. Bij Profi Zorg worden zorg- professionals bemiddeld in onder meer de psychiatrie, verslavingszorg, jeugdhulpverlening, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en de ambulante tak.

FUNCTIE EISEN

 • Beschikt over vakkennis en/of ervaring op mbo-niveau, bijv. richting SPW-4.
 • Kennis is nodig van groepsdynamische processen en groepsinteractie.
 • Kennis van en inzicht in verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek en gedrag is noodzakelijk.
 • Beschikt in voorkomende gevallen over autorisatie voor verpleegtechnische handelingen of een opleiding mbo verzorgende IG.
 • Geeft binnen het kader van individuele zorgplannen/behandelplannen, richtlijnen en procedures uitvoering aan de werkzaamheden. Problemen op de groep en dreigende agressie bij cliënten worden zelfstandig opgelost.
 • Bij de begeleiding van patiënten/cliënten zijn tact, luistervaardigheid en inlevingsvermogen nodig.
 • Bij het bewaken van het klimaat op de groep zijn stimuleren, motiveren en een corrigerend vermogen nodig.
 • Verder zijn zaken ais sturing van gedrag, handhaven van normen, corrigeren van gedrag, hanteren van conflicten en agressieregulatie van belang.
 • Ook kan het noodzakelijk zijn om fysiek in te grijpen bij (dreigende) escalaties, waardoor er risico bestaat op toebrengen van fysiek letsel bij patiënten/cliënten.
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist het begeleiden van cliënten/patiënten en het afstemmen met collega’s.
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het opstellen van rapportages.

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar info@profizorg.nl